Kalite Politikamız

 • Öz Hicret Kuruyemiş olarak, faaliyet gösterdiğimiz her alanda son teknolojiyi kullanarak yerel ve global pazarda etkin olmayı,
 • Ülkemizin geleneksel lezzetlerinin kaybolmasının önüne geçerek her daim en kaliteli şekilde üretmeyi,
 • Gıda güvenliği konusunda müşteri beklentilerini karşılayarak gerek ülkemiz için gerekse yurtdışında geçerli olan yasal mevzuatlara uyum sağlamayı, İslam fıkhına uygun olarak Helal gıda sertifikası ile birlikte kalite standartlarına uygun üretim yapmayı,
 • Çalışanlarımızı sürekli eğiterek gerek gıda güvenliği, gerekse müşteri iletişimi konusunda yüksek hizmet sunmayı,
 • Tüketicinin geri dönüşlerini dikkate alarak kendimizi bu yönde geliştirmeyi,
 • Dağıttığımız ve satışa sunduğumuz ürünlerin taklit ve tağşişini kontrol edici önlemleri almayı,

Taahhüt ederiz. 

İş Güvenliği Politikamız

Öz Hicret Şekerleme altında çalışan her çalışanın güvenliğini sağlamak, bunun gerçekleşmesi için her türlü önlemi almak, geliştirmek ve sağlamak, iş güvenliği politikamızın temel amacıdır.
İş sağlığı ve güvenliği sağlamak için uygulanması gereken tüm yasal mevzuata uymak, mevzuatın yeterli olmadığı noktalarda teknolojik ve sektörel gelişmeleri dikkate alarak yeni uygulamalar geliştirmek en önemli hedeflerimiz arasındadır. Bizim için çalışan güvenliği de en az müşteri güvenliği kadar önemlidir. Fabrika çalışanlarından mağaza çalışanlarına kadar Öz Hicret Şekerleme bünyesinde çalışan her eleman, kaza, yaralanma, kişisel güvenlik gibi konularda güncel ve gerekli eğitimleri alarak işbaşı yaparlar.
Aşağıdaki ilkeler doğrultusunda kendimizi sürekli olarak geliştirmeyi ve bilinçli bir üretim kültürü oluşturmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz;

 • Yaptığımız çalışmaların tümünde sağlık ve güvenliği yasal mevzuatlara uyarak sağlamak,
 • Çalışanlarımızın tamamını eğiterek sağlık ve güvenlik konularında bilinçlendirmek,
 • Fabrika ve bayilerimizde iş kazası ve meslek hastalığına yol açabilecek sorunları önceden tespit ederek bunlar için gerekli önlemleri almak,
 • Bu süreçleri tüm bayilerimize ve çalışanlarımıza aynı özenle aktarmak,

Taahhüt ettiklerimiz arasındadır.

Bilgi Güvenliği Politikamız

Öz Hicret Şekerleme olarak bünyemizdeki bilgi güvenliğini sağlamak adına aşağıdakileri kriterler ve ilkeleri uygulamaktayız;

 • Bayilik verdiğimiz tüm dükkanların ve faaliyette bulunduğumuz online web sitelerimizin gizliliğini, güvenliğini ve erişilebilirliğini sağlamak,
 • Tüm paydaşlarımıza bilgi güvenliği konusunda gerekli bilgileri ve eğitimleri vermek,
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini sürekli olarak geliştirmek,
 • Görevler ayrılığı ilkesi gereğince bilgi güvenliğinin artırılmasını ve geliştirilmesini sağlamak.

Çevre Güvenliği Politikamız

Öz Hicret Şekerleme olarak;

 • Üretim aşamasında çevreye zarar verecek aktivitelerden kaçınmayı,
 • Ürünlerimizin nakliyesinde kullandığımız araçlardaki gaz salınımını en aza çekmeyi,
 • Doğaya uygun alternatif nakliye seçeneklerini tercih ederek zamandan ve enerjiden tasarruf etmeyi,
 • Çevresel sorunlara duyarlı olarak toplumsal bilincin uyanmasına yardımcı olmayı,
 • Fabrika atıklarının çevreye olumsuz etkilerini yok etmeyi,
 • Çevre bilinci konusunda çalışanları eğitimlerle sürekli olarak bilinçlendirmeyi,

Taahhüt ederiz.